About me

Rođena u Livnu 1983.godine. 
Ratom prekinuto djetinjstvo nastavljeno u Berlinu iz kojeg se vraćam u Livno 1997.godine u drugačijem izdanju. 
Nakon završane Opće gimnazije u Livnu upisujem Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek za germanistiku. 
Uz studiranje radim, jer rad spašava, a onda se i udajem i postajem majka predivnog dječaka Sergeja. 
Pretežno pišem za sebe, nekad nešto i obznanim, a većinu još čuvam u sebi.